top of page

אודות

״חלונות-אפיקים לתקשורת" היא עמותה דו-לאומית, הפועלת מאז 1991 לקידום חיים משותפים המבוססים על ערכים של דמוקרטיה, שוויון וזכויות אדם. לאחרונה, העמותה פועלת גם לקידום הדברות בין אוכלוסיות שונות בתוך ישראל על בסיס ערכים אלו. ​

העמותה מציעה מגוון תוכניות, ארוכות וקצרות טווח, המיועדות לנוער, למבוגרים, ולאנשי ונשות חינוך. התכניות מאפשרות התמודדות כנה עם הקשיים שבחיים משותפים תוך העמקת הידע לגבי המציאות המורכבת והתהליכים שיצרו אותה, וכל זאת בליווי רגשי צמוד.

 

בין פעילויות העמותה לאורך השנים:

  • תכניות תקשורת משותפות לנוער פלסטיני ויהודי והפקת כתב-העת העברי-ערבי "חלונות"

  • קבוצת תיאטרון משותפת למבוגרים פלסטינים ויהודים

  • תערוכות אמנות של יוצרים פלסטינים ויהודים

  • סדנאות אמנות לילדים יהודים ופלסטינים כהכנה לתערוכות משותפות

  • לימודי ערבית ליהודים

  • לימודי אנגלית וצרפתית למבקשי מקלט

  • תכניות למבוגרים הכוללת סיורים, הרצאות, סרטים ודיונים בנושאים חברתיים-פוליטיים

  • השתלמויות למורים ואנשי חינוך בבתי ספר יהודים וערבים

bottom of page