Contact

winschoolprog@gmail.com

P.O.B. 11679 Tel Aviv-Jaffa 6111602

  • Facebook Social Icon

©2018 by Windows School Programs

משיתוף במרחב הכיתתי לחיים משותפים במרחב הציבורי

אודות

"חלונות-אפיקים לתקשורת" היא עמותה דו-לאומית הפועלת מאז 1991 לקידום הדברות כנה בין שני הצדדים, במטרה לקדם פתרון הוגן המבוסס על ערכים של דמוקרטיה, שוויון וזכויות אדם.

תוכניות העמותה הן בעיקר תוכניות חינוכיות ארוכות טווח ומבוססות תקשורת לנוער ערבי.יהודי, ישראלי/פלסטיני. התכניות כוללות שימוש בכלי תקשורת ועיתונאות ללימוד המורכבות בחברה והתהליכים שיצרו אותה, תוך כדי ליווי רגשי ויצירת תקשורת עצמאית שמביאה לידי ביטוי את הידע שנרכש, מחשבות ודעות.

כתב-העת העברי-ערבי "חלונות", בהפקת המשתתפים/ות, מביא מאז שנות ה-90 את התכנים האלה לבתי"ס ומרכזי נוער, בין השאר במסגרת סדנאות שמאפשרות התמודדות עם התכנים הטעונים.

השתלמויות

כדי להגיע לחיים משותפים המבוססים על ערכים של דמוקרטיה ושוויון יש להעשיר את מאגר הכלים המסייע לגורמי החינוך להגיב בכיתה באופן בונה למצבים טעונים כמו ביטויים של שנאה, גזענות, הדרה ואף אלימות.

יש גם צורך לחזק את היכולת לפתח ולהפעיל תכניות מפגש דו-לאומי שמאפשרות התמודדות אמיתית עם המציאות המורכבת של חיינו כאן.

כדי שהצוות יוכל לחנך לחיים משותפים מכבדים והוגנים, עליו להתמודד קודם כל בעצמו עם רגשותיו שלו כלפי המגוון החברתי, להיות ער לביטויים ולגורמים של רגשות אלה ולפתח ראייה רחבה המאפשרת הכלה וקבלת האחר.

הצוות החינוכי של חלונות ערוך להציע לבתי-ספר מודלים של עבודה מערכתית משותפת וללוותם לאורך זמן. במסגרת זו נבחן עם מרכיבי קהילת בית-הספר את הרגשות והצרכים, את התפיסות והעמדות, ונגבש יחד תכנית עבודה רב-שנתית שתטמיע את נושא החיים המשותפים במרחב הבית-ספרי.

הגישה

חיים משותפים בחברה מגוונת מציבים אתגרים  רבים. על מנת להתמודד עימם, יש ראשית ללמוד לחלוק באופן מכבד והוגן את המרחב הכיתתי והבית-ספרי ולהפנים ערכים של דמוקרטיה, שוויון והתחשבות.

שינוי תפיסות בר-קיימא אפשרי מתוך עשייה מערכתית משותפת להנהלות בתי הספר, מועצות התלמידים והקהילות בהן פועלים בתי הספר.

אנו מאמינות ברוח האנושית וביכולתה של כל אחת ואחד מאתנו לקדם שינוי. עבודה משותפת נותנת לנו יותר כח לעצב עתיד טוב יותר לילדינו.

"אחת מהחוויות החזקות שהיו לי בחלונות היתה להיות חלק מקבוצה שמתמודדת באומץ עם המחלוקות בינינו"