top of page

ערכות למידה

ערכת סדנה לתלמידים בנושא חיים משותפים בחברה מגוונת.

באמצעות חיזוק והעצמת הזהות האישית והקבוצתית של התלמידים, מאפשרת הסדנה לפתח אצל התלמידים ראיה רחבה וביקורתית של צדדי קונפליקט שונים.

הערכה כוללת עותקים של כתב-העת ״חלונות״*, מערכי שיעור, מגוון הפעלות ואמצעי עזר, המתאימים ל 6 מפגשים (בני 90 דק׳ כל אחד).

 

*כתב-עת ערבי-עברי ששימש מרחב לנוער לשתף בחוויות, רגשות, מחשבות ודעות. כתב-העת הופץ בין השאר בבתי-ספר והווה השראה למורות להכנת מערכי שיעור במגוון מקצועות.

bottom of page